Trang chính sách bảo mật của website thuoclax.com

Chính sách bảo mật thông tin khi truy cập vào website thuoclax.com
Chính sách bảo mật thông tin khi truy cập vào website thuoclax.com

TRANG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA WEBSITE THUOCLAX.COM

1. Tổng quan về chính sách bảo mật của chúng tôi.

1.1. Ở Thuoclax.com chúng tôi coi trong quyền được bảo mật thông tin của quý khách. Vì thế chúng Thuoclax cam kết tuân thủ tất cả các luật pháp hiện hành của Việt Nam về việc bảo mật thông tin và quyền riêng tư của mọi người.

1.2. Trang chính sách bảo mật này với mục đích giúp quý khách biết về cách thức website Thuoclax.com thu thập, sử dụng, lưu trữ dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập trong quá trình quý khách truy cập vào website theo những thoả thuận chung của của chính sách này.

1.3. Điều quan trọng là quý khách phải đọc hết toàn bộ chính sách này để biết những thông tin nào chúng tôi thu thập, và mục đích của việc thu thập đó là để làm gì.

2. Phạm vi chấp thuận.

Việc quý khách đồng ý với chính sách này có nghĩa là quý khách đã trao cho chúng tôi quyền được thu thập và sử dụng những thông tin đó theo như thoả thuận trong chính sách này.
Nếu như quý khách không đồng ý trao cho chúng tôi quyền này thì quý khách có thể dừng cung cấp thông tin cho chúng tôi bất kỳ lúc nào.

3. Xem những lý do Thuốc Lax thu thập thông tin của quý khách nhằm vào mục đích gì?

Những mục đích mà chúng tôi thu thập thông tin của quý khách như sau:
+ Đầu tiên là để phục vụ cho việc giao nhận hàng và thanh toán nếu quý khách tiến hành đặt mua thuốc trị hắc lào tại website thuoclax.com.
+ Thứ hai là để chúng tôi phục vụ quý khách tốt hơn thông qua các hoạt động tư vấn sức khoẻ, hướng dẫn các sử dụng thuốc trị lác đồng tiền, các yêu cầu hay khiếu nại về sản phẩm của chúng tôi….
+ Thứ ba là để chúng tôi tổng hợp dữ liệu từ đó phân tích những khía cạnh về sản phẩm và khách hàng. Đây là những điều kiện ban đầu để chúng tôi thay đổi và hoàn thiện để phục vụ quý khách hàng ngày một tốt hơn.
+ Thứ tư là những thông tin này giúp chúng tôi có cơ sở để bảo vệ quý khách khỏi tình trạng giả mạo hàng loạt như hiện nay.
+ Pháp luật nhà nước Việt Nam có một số điều khoản đòi hỏi chúng tôi phải có dữ liệu để khai báo khi được yêu cầu.

4. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của quý khách khi nào?

+ Khi quý khách điền form đăng ký tư vấn hay đăng ký mua Thuốc Lax trị hắc lào.
+ Chúng tôi sử dụng cookies để thu thập một số thông tin trên trình duyệt mà quý khách sử dụng để truy cập vào website https://thuoclax.com.

5. Hạn mức thời gian chúng tôi lưu trữ thông tin của quý khách là bao lâu?

+ Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin của quý khách cho tới khi quý khách yêu cầu xoá bỏ thông tin của quý khách ra khỏi hệ thống của chúng tôi. Hoặc trường hợp khác là khi chúng tôi không còn hoạt động nữa.

6. Cam kết về tính bảo mật thông tin của quý khách.

+ Thuốc Lax cam kết không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bên thứ 3. Tuy nhiên có một số trường hợp chúng tôi bắt buộc phải cung cấp thông tin của quý khách vì mục đích phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật của chúng tôi, ví dụ như những đối tác hợp tác trực tiếp với Thuốc Lax.
+ Tuy nhiên bất kì lý do nào chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ tính bảo mật thông tin của quý khách trước các đối tác chúng tôi hợp tác.

7. Quyền của quý khách.

+ Quý khách có quyền không cung cấp thông tin cho chúng tôi trong bất kỳ lý do gì.
+ Quý khách có quyền yêu cầu chúng tôi xoá bỏ toàn bộ thông tin của quý khách mà chúng tôi đã thu thập được.

8. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập và quản lí thông tin.

+ Công ty Thuốc Lax chuyên điều trị hắc lào lâu năm.
+ Thời gian có hiệu lực: Từ lúc ra bài viết này đến khi có sự thay đổi được chúng tôi cập nhật tại đây.